image banner
Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024
Sáng ngày 19/3/2024, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy văn hóa, sức mạnh của đội ngũ cán bộ ngành dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024”. Tham dự sinh hoạt có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

 

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng Đoàn thể và các hội, Tổ trưởng Tổ đảng 2 trình bày báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát huy văn hóa, sức mạnh của đội ngũ cán bộ ngành dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024”. Chuyên đề đã khái quát về vai trò, vị trí, chức năng và những điểm lớn xây dựng nền văn hóa dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời đánh giá thực trạng việc xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa, con người Quảng Ninh trong thời gian qua nói chung và tại Ban Dân vận Tỉnh ủy nói riêng. Từ đó đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới đề ra các nhiệm vụ và giải pháp góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” và Chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Tại buổi sinh hoạt, đã có 15 ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ngành dân vận trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và các năm tiếp theo.

anh tin bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ kết luận tại buổi sinh hoạt

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và sự cố gắng của Tổ đảng 2 trong công tác chuẩn bị Chuyên đề. Đồng chí yêu cầu cán bộ đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức, nắm vững các quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa; từ đó hiểu sâu sắc, thực chất hơn về Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đặc biệt hệ giá trị đặc trưng của tỉnh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” và các đặc trưng con người Quảng Ninh: "Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh"; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 100-KH/BDVTU ngày 29/12/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU. Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, thường xuyên tự soi, tự sửa, phát huy tinh thần nêu gương; thống nhất nhận thức và hành động, lời nói và việc làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực gương mẫu tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng như đề xuất để xây dựng cơ quan trở thành cơ quan văn hóa.

Các tổ đảng tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu để tham mưu tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo" nhằm nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cụ thể hóa tiêu chí "Xã hội văn minh", "Nhân dân hạnh phúc", nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó mở rộng địa bàn không ma túy, tệ nạn xã hội… Phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo trong việc tiếp cận, hưởng thụ văn hóa cũng như nắm bắt và giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa Bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan; đồng thời đảm nhận chăm sóc, đỡ đầu một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn…

 Nguyễn Thành Trung, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 10 334
  • Tất cả: 1398882
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến