image banner
Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh
Sáng ngày 04/7/2024, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Bính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ - Chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ, đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, Đảng bộ Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường, quyết liệt hơn; Kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nghị quyết của Đảng ủy và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ, qua đó, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng ổn định, nội bộ đoàn kết, trách nhiệm. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2024, hoàn thành tốt và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, đặc biệt, đã tham mưu nhiều nhiệm vụ, chương trình công tác lớn có chất lượng (Xây dựng Đề án vị trí việc làm; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; Công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác cải cách hành chính;…). Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2024, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chế độ nề nếp trong hoạt động của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được thực hiện thường xuyên; Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chỉ đạo triển khai, nhất là ở chi bộ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Hồng Thắng, Đảng ủy viên, trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, làm rõ một số vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp, phương hướng nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2024 đã đề ra như: Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, cởi mở, dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại Hội nghị đã tham gia thảo luận, đề xuất với Đảng ủy Sở nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt, là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở được thực hiện một cách nghiêm túc, chủ động, bài bản, bám sát chỉ đạo của Tinh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Đảng ủy, cấp ủy, chi bộ; xây dựng một tập thể kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất. Trong 06 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục nỗ lực hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó, chú trọng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên, quan tâm định hướng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; Rà soát lại toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết, chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của năm 2024 đã đề ra, để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; Triển khai tốt việc xây dựng mô hình“đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “chi bộ bốn tốt”; Quan tâm xây dựng bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức công vụ phù hợp với thực tiễn của đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy; Chủ động rà soát quy hoạch để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ kế tiếp…

anh tin bai

Đồng chí Bùi Thị Bính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Thị Bính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở kết luận Hội nghị, đề nghị cấp ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, tiến về phía trước, quyết tâm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Cùng Hội nghị này, Đảng ủy Sở đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước; Một số văn bản chỉ đạo khác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh…

 Văn phòng Sở Nội vụ

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 13 428
  • Tất cả: 1522470
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến