Thông báo số 229-TB/TU ngày 31/05/2021 của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 31/5/2021
Thông báo số 229-TB/TU ngày 31/05/2021 của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 31/5/2021

Thông báo số 229-TB/TU ngày 31/05/2021 của Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 31/5/2021

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 4 988
  • Tất cả: 406375
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến