Tổng số: 71 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
258-KH/UBKTĐUK Kế hoạch số 258-KH/UBKTĐUK ngày 30/5/2022 của UBKT Đảng ủy Khối thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Lượt xem: 9
30/05/2022 30/05/2022
01-TL/ĐUK Bộ tài liệu phục vụ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở n hiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 145
23/05/2022 23/05/2022
50-QĐ/TW Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Lượt xem: 50
27/12/2021 27/12/2021
693-QĐ/VPTW Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
Lượt xem: 51
15/12/2021 15/12/2021
02-HD/TW Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Lượt xem: 33
09/12/2021 09/12/2021
46-QĐ/TW Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh ủy, thành uỷ
Lượt xem: 26
03/12/2021 03/12/2021
41-QĐ/TW Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với
Lượt xem: 27
03/11/2021 03/11/2021
21-KL/TW Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Lượt xem: 35
25/10/2021 25/10/2021
37-QĐ/TW Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm
Lượt xem: 34
25/10/2021 25/10/2021
300-KL/TU Kết luận số 300-KL/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 36
30/09/2021 30/09/2021
12345678
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến