Tổng số: 95 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
873-QĐ/TU Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Quảng Ninh viề việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Lượt xem: 6
13/01/2023 13/01/2023
61-HD/BTGTU Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 5
09/01/2023 09/01/2023
89-QĐ/TW Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở
Lượt xem: 51
15/12/2022 01/12/2022
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 108
30/11/2022 28/11/2022
16-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCHTW khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 24
28/11/2022 28/11/2022
05-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 25
22/11/2022 22/11/2022
03-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
Lượt xem: 27
03/11/2022 03/11/2022
17-CT/TW Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 11
21/10/2022 12/01/2023
750 - QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 76
20/09/2022 20/09/2022
210/KH-UBND Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 183
30/08/2022 30/08/2022
12345678910
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến