image banner
KHÁI LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH QUẢNG NINH

KHÁI LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH

anh tin bai

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tiền thân là Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập từ ngày 04/9/1964, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, bao gồm các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Từ khi thành lập đến nay, để phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, của tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã trải qua 02 lần giải thể, 02 lần tái thành lập, 02 lần sắp xếp lại tổ chức và đổi tên:

- Ngày 24/7/1967, sau gần 3 năm hoạt động, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh được Tỉnh ủy chỉ đạo giải thể để thành lập các Đảng bộ khu vực trực thuộc Tỉnh ủy, gồm các khu vực I, II, III theo địa bàn sơ tán để thực hiện nhiệm vụ thời chiến.

- Ngày 21/12/1969, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tái thành lập Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh; đồng thời quyết định thành lập cơ quan chuyên trách của Đảng ủy.

- Ngày 30/11/1977, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 251-QĐ/TU: Giải thể Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh và chuyển giao các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Công đoàn) về trực thuộc sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Hồng Gai.

- Ngày 05/4/1983, thực hiện theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về hệ thống các đảng bộ cơ quan,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 191-QĐ/TU: “thành lập các Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy”, chuyển các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh trước đây trực thuộc Thị uỷ Hồng Gai nay sắp xếp lại thành 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Đảng bộ khối Dân Đảng; Đảng bộ khối Tổng hợp; Đảng bộ khối Tuyên huấn - Văn xã; Đảng bộ khối Phân phối lưu thông; Đảng bộ khối Công nghiệp và Nông nghiệp.

- Ngày 13/02/1984, thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hệ thống của các cơ quan cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 344-QĐ/TU về sắp xếp lại 5 Đảng bộ khối cơ quan tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy thành 3 Đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Đảng bộ Khối I; Đảng bộ Khối II; Đảng bộ Khối III.

- Ngày 22/12/1985,  để đáp ứng yêu cầu về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được Ban Thường vụ ra quyết định tái thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ khối các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy. Tổ chức các đoàn thể Công đoàn và Đoàn thanh niên 3 khối cũng được hợp nhất theo tổ chức Đảng.

- Ngày 29/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 961-QĐ/ĐUK về việc đổi tên Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh.

Từ khi tái thành lập đến nay (1985 – 2021), Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã trải qua 9 kỳ Đại hội; trực thuộc Đảng bộ hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng (37 đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở) với tổng số 5.068 đảng viên ở các cơ quan sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh và một số đơn vị kinh tế, doanh nghiệp.

Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, hoạt động của Đảng bộ luôn gắn liền với quá trình Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ninh trong các thời kỳ. Chức năng của Đảng ủy được thực hiện đúng quy định. Nhiều phát hiện, đề xuất đúng đắn, kịp thời của Đảng ủy đã góp phần tích cực đối với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nhất là công tác quản lý đảng viên và công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với công tác tổ chức cán bộ. Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng được khẳng định về sự cần thiết cũng như vị thế của Đảng ủy là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Những cố gắng của Đảng bộ đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý. Riêng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2004), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2014); Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2013, 2019).

 Thành tựu và những kinh nghiệm mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh rút ra qua chặng đường lịch sử 57 năm qua là vô cùng quý báu đối với sự phát triển của Đảng bộ trước mắt cũng như lâu dài. Đó là nền tảng, là tiền đề tạo nên sức mạnh mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ đoàn kết một lòng, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh văn minh, giàu đẹp. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong thời gian tới, chắc chắn hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh sẽ đạt được kết quả và thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 2501
  • Trong tuần: 13 768
  • Tất cả: 1349552
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến