image banner
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tiền thân là Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập từ tháng 9 năm 1964, là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, bao gồm các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Mặc dù có một số biến động về mặt tổ chức, song đến nay, Đảng bộ đã trải qua 50 năm hoạt động và trưởng thành, luôn gắn liền với quá trình Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ninh trong các thời kỳ. Bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tỉnh đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.          

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được và phản ánh một cách khái quát quá trình hoạt động của Đảng bộ, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh; trên cơ sở kế thừa cuốn sách “Quá trình hình thành và phát triển Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh (1964 - 2002)” xuất bản năm 2003, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh (1964 - 2014).

Tải về

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 13 438
  • Tất cả: 1522480
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến