image banner
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ (SỐ 112 – THÁNG 11/2022)
file-icon

I. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 11/2022

 1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm và kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; về nội dung, chương trình, kết quả Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản: (1) Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030. (2) Quy định số 771-QĐ/TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; (3) Thông báo số 730-TB/TU ngày 20/10/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục trong đảng và cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền các văn bản của Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: (1) Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; (2) Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; (3) Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

4. Tuyên truyền Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm và cấp Đảng bộ Khối theo Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022.

5. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng, cung cấp, tương tác trên mạng xã hội theo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 – 2025”, Chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phát huy vai tro của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh, phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Quảng Ninh, bảo đảm môi trường tư tưởng xã hội ổn định.

6. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong tháng 11/2022: 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11); 86 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11); 92 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất – ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11); 202 năm ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11); 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2022)…

 II. ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

 Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Ninh tích cực thực hiện chuyển đổi số, coi đây vừa là thách thức vừa là thời cơ để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của Nhà trường.

 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đảng ủy Trường CĐYT Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà Trường. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, gần một năm qua, chuyển đổi số tại Trường CĐYT Quảng Ninh đã thay đổi toàn diện các mặt công tác của nhà trường.

Công tác cải cách hành chính: Đến nay, 100% cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường được tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; tối thiểu 20% cán bộ, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu bằng các công cụ số; khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm chính quyền điện tử, đảm bảo 100% công việc được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử, sử dụng thành thạo chữ  ký số, cho phép 90% các băn bản của nhà trường được xử lý trên chính quyền điện tử; xây dựng được nền tảng dữ liệu để kết nối và chia sẻ thông tin giữa các phòng, khoa, đơn vị trong Trường; với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Công khai các hoạt động của nhà trường, khoa phòng trên webside; 100% sinh viên có thể tra cứu các thông tin về lịch học, chương trình học, điểm thi trên các phần mềm do nhà trường cung cấp.

Công tác nghiên cứu khoa học: Xây dựng và số hoá xong khoảng 80 quy trình đảm bảo chất lượng để phục vụ cho khâu kiểm định trong và đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH. Chủ trì tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số. Chỉnh sửa, cập nhật bộ công cụ lượng giá, tổ chức cho sinh viên thi kết thúc môn học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

Kết quả của công tác tuyển sinh: Đã thiết kế và đưa vào sử dụng một fanpage phục vụ công tác tuyển sinh, công khai đầy đủ hoạt động của Trường, thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, các đợt tuyển sinh, ngành học, thủ tục đăng ký tuyển sinh để sinh viên tiện tra cứu, tìm hiểu. Thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh theo nhiều cách: gọi đến số hotline của bộ phận tuyển sinh để được tư vấn trực tiếp, có thể nộp hồ sơ online, bộ phận tuyển sinh có người trực gọi lại cho thí sinh để tư vấn hoặc đăng ký tuyển sinh bằng cách quét mã QR code. Sự cố gắng, nỗ lực để chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh giúp Nhà trường theo dõi, cập nhật nhanh chóng, chính xác số lượng thí sinh tương tác và đăng ký tuyển sinh để tư vấn và hỗ trợ kịp thời, vừa giúp thí sinh dễ dàng khai thác thông tin và thực hiện được nhu cầu của bản thân thuận tiện lại không tốn kém.

Đối với công tác quản lý sinh viên, Nhà trường đã thực hiện số hoá xong toàn bộ hồ sơ của sinh viên theo quy định của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện quản lý hồ sơ tuyển sinh bằng phần mềm tuyển sinh; tạo hồ sơ điện tử để quản lý HSSV theo đơn vị lớp.

Công tác đào tạo của Trường đã có sự chuyển biến tích cực trong cả giảng dạy lý thuyết và lâm sàng. Với giảng dạy lý thuyết, Nhà trường ứng dụng phần mềm Moodle để triển khai dạy học bằng Elearning. Cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực thiết kế và hoàn thiện Hồ sơ giáo viên điện tử, bao gồm: chương trình môn học, giáo án, giáo trình, tình huống, vấn đề học tập, bộ câu hỏi lượng giá và video bài giảng. Tất cả nguồn tài nguyên phục vụ giảng dạy sau khi được số hoá sẽ được up lên hệ thống Elearning. Hệ thống Elearning được cấu trúc lại khoa học, phân biệt học phần, kỳ học, khoá học để thuận tiện cho việc truy cập học tập, nghiên cứu.

Các mô hình học cụ được giảng viên khoa y nghiên cứu cài đặt các chỉ số bất thường (về mạch, huyết áp, tần số thở), dấu hiệu bất thường (ho, thở rên…) như tình huống bệnh thường gặp trên lâm sàng, giúp sinh viên được trực quan, rèn luyện kỹ năng nhận định những bất thường trên người bệnh. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin, các thầy cô không ngừng hoàn thiện kỹ năng thiết kế thiết kế bài giảng bằng powerpoint, thiết kế trò chơi để tăng hứng thú, cuốn hút sinh viên.

Dạy học trên lâm sàng của nhà trường hiện nay cũng khai thác Elearning để tiết kiệm, tiện lợi và hiệu quả. Giáo viên đã up bảng đánh giá lâm sàng Rubrics lên hệ thống Elearning, tạo diễn đàn. Sinh viên đi lâm sàng sẽ ghi nhật ký lâm sàng, cập nhật những việc đã làm, báo cáo tình trạng bệnh nhân được giao phụ trách, viết nội dung giao ban trên diễn đàn.

Những nỗ lực để chuyển đổi số thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong cách dạy và cách học của nhà trường. Trước đây, dù nhận thức được rằng muốn nâng cao chất lượng dạy học thì cần phải lấy người học làm trung tâm, nhưng mọi cố gắng của giáo viên cũng chỉ có thể dừng ở chỗ áp dụng tổng hợp các phương pháp: như phát vấn, thảo luận nhóm, đóng vai để tạo điều kiện cho sinh viên được được hoạt động trong giờ học, mà chưa có cách phát huy khả năng tự học của sinh viên. Từ khi khai thác Elearning vào giảng dạy, số hoá được nguồn tài nguyên, sinh viên có thể nghe bài giảng của giáo viên không hạn chế. Theo quy định của nhà trường, chỉ khi đạt từ điểm 5 trở lên trong phần trả lời câu hỏi lượng giá sinh viên mới đủ điều kiện dự giờ học lý thuyết trên lớp nên 100% sinh viên buộc phải tự ở nhà. Có công cụ và giải pháp phát huy tối đa năng lực tự học của sinh viên, trên lớp, giáo viên không dạy lại lý thuyết mà sẽ đóng vai trò là trọng tài, tổ chức cho sinh viên thảo luận, giải quyết tình huống, vấn đề được đặt ra trong bài học. Thông qua việc nghe sinh viên báo cáo, thảo luận trả lời câu hỏi lượng giá, giáo viên sẽ tìm ra lỗ hổng kiến thức từ đó giáo viên nhận xét, đánh giá, phân tích, bổ sung, tức là giảng để lấp lỗ hổng cho sinh viên sau đó chốt lại những kiến thức cơ bản. Tiếp cận cách học này, sinh viên của nhà trường thực sự trở thành trung tâm của quá trình dạy - học, các em được phát huy tối đa khả năng tự học, rèn luyện được các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, thảo luận… do đó sẽ năng động và tự tin hơn.

Chuyển đổi số cũng giúp công tác quản lý của Trường được dễ dàng và hiệu quả. Lãnh đạo nhà trường và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát chỉ cần truy cập hệ thống Elearning sẽ đánh giá được tiến độ và chất lượng tài nguyên môn học của giáo viên, trong mỗi học phần. Kết quả kiểm, tra giám sát hoạt động của giáo viên là cơ sở để nhà trường đánh giá, phân loại lao động hàng tháng cũng như đánh giá xếp loại viên chức, xếp loại đảng viên cuối năm một cách công bằng, dân chủ và khách quan. Truy cập Elearning, sổ tay lâm sàng điện tử, giáo viên sẽ quản lý được mọi hoạt động của sinh viên, có đầy đủ minh chứng đánh giá ý thức và kết quả học tập, kịp thời tương tác để hưởng dẫn, uốn nắn cho sinh viên.

Sự quyết tâm và vào cuộc của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐYT Quảng Ninh đã khơi dậy tiềm năng trí tuệ, sức trẻ và nhiệt huyết của tập thể cán bộ, giáo viên viên chức nhà trường tham gia thực hiện chuyển đổi số. Mọi hoạt động của nhà trường đều đi vào nề nếp và khoa học hơn, vừa nâng cao hiệu quả công tác, vừa tiết kiệm chi phí, vật tư, mang lại sự hiệu quả và tiện lợi nên tạo được niềm tin, sự hứng khởi cho cả thầy và trò.

Đảng ủy Trường CĐYT Quảng Ninh

 

file-icon

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TWKết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và chỉ đạo của Đảng ủy khối về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hơn 3 năm qua, Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần trong toàn cơ quan. Việc làm này đã và đang trở thành thói quen đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện Công văn số 60-CV/BTGĐUK, ngày 01/10/2019, của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh “Về việc thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại các cơ quan”, từ đầu tháng 10/2019 đến nay, vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức thực hiện Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (trừ thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19). Việc điều hành lễ chào cờ được Đảng ủy phân công từng Chi bộ luân phiên thực hiện.

Điểm mới là sau Lễ chào cờ, Đảng ủy đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan cùng tham gia sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, một đồng chí đảng viên trong Chi bộ được phân công trực ban sẽ trình bày các nội dung đã được chuẩn bị trước như: kể câu chuyện từ đó liên hệ thực tiễn sát với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong lối sống sinh hoạt hàng ngày; xen giữa hoặc kết thúc câu chuyện có thể cho mọi người xem thêm đoạn phim tư liệu, các hình ảnh, bài hát về Bác… để minh họa làm phong phú thêm, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, từ đó rút những bài học về tác phong làm việc, đức tính giản dị, tiết kiệm, cách ứng xử, khả năng tổng hợp khái quát, trình bày một vấn đề ... Sau đó người chủ trì sẽ chỉ định bất k đảng viên hoặc quần chúng phát biểu, nhận xét, đánh giá việc điều hành Lễ chào cờ và hình thức, nội dung kể chuyện.

Trong sinh hoạt chuyên đề, còn kết hợp khéo léo với việc nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong công tác và sinh hoạt hằng ngày, cũng thông qua đó đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Để có thể kể chuyện, trước đó Chi bộ đã giao cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tự nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề dẫn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, liên hệ vào thực tiễn công việc. Đồng thời giao cho từng đảng viên trong chi bộ chuẩn bị trước các ý kiến đóng góp. Đây cũng là một phương thức hữu hiệu để rèn tâm lý và kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng tổng hợp, phân tích, kỹ năng tập trung theo dõi để cảm nhận, nhận xét và đánh giá... cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là các đảng viên trẻ.

  Qua hơn ba năm thực hiện đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hứng khởi tích cực trong toàn cơ quan, khơi dậy được sự tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lan tỏa đến quần chúng, giúp mọi người dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện trong học tập, nghiên cứu, áp dụng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các kỹ năng lối sống sinh hoạt hằng ngày. Việc làm này đã phát huy được hiệu quả trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca vào mỗi sáng thứ Hai gắn với việc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Luôn đổi mới, khuyến khích việc sưu tầm, tìm hiểu những mẩu chuyện hay, những phóng sự mang nhiều giá trị lịch sử để góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về chính trị tư ưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay đối với tập thểcá nhân có nhiều thành tích, có tư duy đổi mới, sáng tạo…để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là một thành viên tích cực trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời Bác Hồ dạy cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Đảng ủy VKSND tỉnh Quảng Ninh

BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG ỦY KHỐI

  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 275
  • Trong tuần: 11 324
  • Tất cả: 1344212
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến