CĐVC-Tổ chức bộ máy

I - BAN THƯỜNG VỤ

anh tin bai

Chủ tịch: Đ/c Phạm Hoài Ân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 033.3839.110
Di động: 0912.300.664

-E-Mail: phamhoaian.cdt@gmail.com

anh tin bai

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

  Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- Di động: 0912.088.831

- E-Mail: nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

anh tin bai

Phó Chủ tịch: Phạm Văn Triều

- Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Sư phạm Toán

  Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- Di động: 0969.902.505

- E-Mail: trangtrieuminh@gmail.com

anh tin bai

UVBTV: Đ/c Phạm Hồng Thắng.

- Chức vụ khác: Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ).

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế,

  Cử nhân Luật,

  Thạc sỹ Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện Thoại cơ quan: 02033835916.

- E-Mail: thang776@gmail.com.

anh tin bai

UVBTV: Đ/c Phạm Thị An Linh

- Chức vụ khác:UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

- Trình độ chuyên môn:

  Thạc sĩ Quản lý hành chính,

  Cử nhân Tâm lý học.

- Trình độ LLCT:Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 080 33203

- E-Mail: nguyenthicham@quangninh.gov.vn

 

II - CQ THƯỜNG TRỰC

 

anh tin bai

Chủ tịch: Đ/c Phạm Hoài Ân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại cơ quan: 033.3839.110
- Di động: 0912.300.664

-E-Mail: phamhoaian.cdt@gmail.com

 

 

anh tin bai

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hải

- Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

  Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Trình độ LLCT: Cao Cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- Di động: 0912.088.831

- E-Mail: nguyenthithanhhai@quangninh.gov.vn

anh tin bai

Phó Chủ tịch: Phạm Văn Triều

- Trình độ chuyên môn:

  Cử nhân Sư phạm Toán

  Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung Cấp

- Điện thoại cơ quan: 033.3839.110

- Di động: 0969.902.505

- E-Mail: trangtrieuminh@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 9 992
  • Tất cả: 568834
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến