image banner
Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, công chức”
Sáng ngày 03/7/2024, Chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, công chức”. Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa - Bí thư Chi bộ chủ trì, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham dự.

 

anh tin bai

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, sau khi nghe báo cáo đề dẫn, xem phóng sự “Quy định 144 - Cụ thể hóa những yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

 Các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức trong Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tìm hiểu, thảo luận và sôi nổi trả lời các câu hỏi về các quy định của Đảng, Nhà nước về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức như: (1) Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; (2) Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (3) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (4) Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; (5) Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; (6) Quy định số 04-QĐ/TU ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”; (7) Công văn số 2076-CV/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

anh tin bai

Đảng viên tích cực tham gia thảo luận, trả lời câu hỏi

Thông qua việc phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của đảng viên, cán bộ, công chức đã góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong xây dựng Đảng, thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 13 296
  • Tất cả: 1522338
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến