ĐUK-Uỷ ban kiểm tra

Chủ nhiệm: Phạm Thị An Linh
- Trình độ chuyên môn:
  Thạc sĩ Quản lý hành chính, Cử nhân Tâm lý học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33204
- E-Mail: phamthianlinh@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Chủ nhiệm Thường trực: Hoàng Ngọc Tú
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33227
- E-Mail: hoangngoctu@quangninh.gov.vn
 

Phó Chủ nhiệm: Đinh ViếtCường
- Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33207
- E-Mail: dinhvietcuong@quangninh.gov.vn

 

   

Chuyên viên: Nguyễn Hải Ninh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Tin học quản lý
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan:080.33227

- E-Mail: nguyenhaininh.duk@quangninh.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 10 058
  • Tất cả: 568900
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến