image banner
Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12-NQ/TU
Ngày ban hành 18/12/2022
Ngày hiệu lực 18/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm so-12-nq-tu-ngay-28-11-2022-nq-nam-2023.pdf
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến