Tổng số: 17 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU Mẫu văn bản nghiệp vụ và lập hồ sơ lưu trữ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ
Lượt xem: 181
12/07/2023 12/07/2023
873-QĐ/TU Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ Quảng Ninh viề việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh
Lượt xem: 659
13/01/2023 13/01/2023
61-HD/BTGTU Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 128
09/01/2023 09/01/2023
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 144
18/12/2022 18/12/2022
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 272
30/11/2022 28/11/2022
750 - QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 266
20/09/2022 20/09/2022
210/KH-UBND Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 346
30/08/2022 30/08/2022
27-CT/TU Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)
Lượt xem: 383
22/07/2022 22/07/2022
59/KH-UBND Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 319
01/03/2022 01/03/2022
09-NQ/TU Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyền đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 179
05/02/2022 05/02/2022
12
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến