image banner
Tổng số: 7 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
35-KL/TW Kế luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 170
05/05/2022 05/05/2022
34-KL/TW Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 153
18/04/2022 18/04/2022
21-KL/TW Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Lượt xem: 171
25/10/2021 25/10/2021
14-KL/TW Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Lượt xem: 133
22/09/2021 22/09/2021
01-KL/TW Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 141
18/05/2021 18/05/2021
168-KL/ĐUK Kết luận số 168-KL/ĐUK ngày 12/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tại hội nghị lần thư 5, Khóa IX
Lượt xem: 129
12/04/2021 12/04/2021
39-KL/ĐUK Kết luận số 39-KL/ĐUK ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chuyên đề
Lượt xem: 138
27/01/2021 27/01/2021
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến