image banner
Tổng số: 39 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
89-QĐ/TW Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở
Lượt xem: 268
15/12/2022 01/12/2022
05-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 101
22/11/2022 22/11/2022
03-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
Lượt xem: 126
03/11/2022 03/11/2022
17-CT/TW Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 80
21/10/2022 12/01/2023
69-QĐ/TW Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 179
06/07/2022 06/07/2022
35-KL/TW Kế luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 170
05/05/2022 05/05/2022
34-KL/TW Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 153
18/04/2022 18/04/2022
50-QĐ/TW Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Lượt xem: 207
27/12/2021 27/12/2021
693-QĐ/VPTW Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
Lượt xem: 284
15/12/2021 15/12/2021
02-HD/TW Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Lượt xem: 274
09/12/2021 09/12/2021
1234
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến