image banner
Tổng số: 7 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
259-CV/ĐUK Công văn số 259-CV/ĐUK ngày 21/6/2021 của BTV Đảng ủy Khối v/v tăng cường công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới
Lượt xem: 164
21/06/2021 21/06/2021
256-CV/ĐUK Công văn số 256-CV/ĐUK ngày 11/6/2021 của BTV Đảng ủy Khối v/v thực hiện nghiêm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình
Lượt xem: 117
11/06/2021 11/06/2021
1073-CV/VPTW Công văn số 1073-CV/VPTW ngày 12/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về bổ sung hướng dẫn số 21-HD/VPTW về chi hoạt động công tác Đảng
Lượt xem: 108
12/01/2017 12/01/2017
54-CV/ĐUK Công văn số 54-CV/ĐUK ngày 22/4/2014 về hướng dẫn chế độ đảng phí với thu nhập tăng thêm
Lượt xem: 112
22/04/2014 22/04/2014
1266-CV/VPTW/nb Cong văn số1266-CV/VPTW/nb ngày 05/3/2012 về hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí
Lượt xem: 208
05/03/2012 05/03/2012
166-CV/VPTU Công văn số 166-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy ngày 22/4/2011 về hướng dẫn chi tiết một số điểm tại văn bản số 141-CV/VPTW/nb về thực hiện chế độ Đảng phí
Lượt xem: 121
22/04/2011 22/04/2011
141-CV/VPTW/nb Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/03/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về hướng dẫn thực hiện QĐ342 về chế độ đảng phí
Lượt xem: 142
17/03/2011 17/03/2011
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến