image banner
Tổng số: 21 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU Mẫu văn bản nghiệp vụ và lập hồ sơ lưu trữ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ
Lượt xem: 101
12/07/2023 12/07/2023
61-HD/BTGTU Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 09/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 87
09/01/2023 09/01/2023
05-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 102
22/11/2022 22/11/2022
03-HD/UBKTTW Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
Lượt xem: 126
03/11/2022 03/11/2022
01-TL/ĐUK Bộ tài liệu phục vụ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở n hiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 545
23/05/2022 23/05/2022
02-HD/TW Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Lượt xem: 274
09/12/2021 09/12/2021
01-HD/TW Hướng dẫn số 01-HD/BTC ngày 28/9/2021 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 200
28/09/2021 28/09/2021
08-HD/BTCTW Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 116
27/09/2021 27/09/2021
08-HD/ĐUK Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK ngày 09/8/2021 về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Lượt xem: 133
09/08/2021 09/08/2021
06-HD/BTCTW Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 133
26/07/2021 26/07/2021
123
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến