image banner
Tổng số: 12 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
417-KH/UBKTĐUK Kế hoạch số 417-KH/UBKTĐUK ngày 21/02/2023 của UBKT Đảng ủy Khối về Tuyên truyề, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2023
Lượt xem: 141
21/02/2023 21/02/2023
210/KH-UBND Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 313
30/08/2022 30/08/2022
258-KH/UBKTĐUK Kế hoạch số 258-KH/UBKTĐUK ngày 30/5/2022 của UBKT Đảng ủy Khối thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Lượt xem: 227
30/05/2022 30/05/2022
59/KH-UBND Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 257
01/03/2022 01/03/2022
46-KH/ĐUK Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 08/9/2021 của BTV Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác Dân vận
Lượt xem: 167
08/09/2021 08/09/2021
43-KH/ĐUK Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 30/8/2021 về thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự bị sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 178
30/08/2021 30/08/2021
44-KH/ĐUK Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 30/8/2021 của BTV Đảng ủy Khối về Tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 156
30/08/2021 30/08/2021
39-KH/ĐUK Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 23/7/2021 của BTV Đảng ủy Khối về Quán triệt, triển khai Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Lượt xem: 142
23/07/2021 23/07/2021
122-KH/ĐUK Kế hoạch số 122-KH/ĐUK, ngày 20/01/2020 của BTV ĐUK về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Lượt xem: 138
20/01/2020 20/01/2020
94-KH/ĐUK Kế hoạch 94-KH/ĐUK, ngày 11/02/2019 của BTV ĐUK về "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019"
Lượt xem: 138
11/02/2019 11/02/2019
12
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến