image banner
Tổng số: 9 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
20-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 20-CTr/ĐUK ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Chủ đề công tác năm 2023
Lượt xem: 108
12/01/2023 12/01/2023
17-CTr/ĐUK Chương trình công tác số 17-CTr/ĐUK ngày 17/12/2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023
Lượt xem: 91
17/12/2022 17/12/2022
16-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 28/11/2022 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCHTW khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 113
28/11/2022 28/11/2022
15-CTr/ĐUK Chương trình công tác toàn khóa bổ sung giai đoạn 2022 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (số 15-CTr/ĐUK ngày 15/8/2022)
Lượt xem: 103
15/08/2022 15/08/2022
15-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 15-CTr/ĐUK ngày 12/8/2022 của BCH Đảng bộ Khối thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 113
12/08/2022 12/08/2022
13-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 28/02/2022 của BCH ĐUK thực hiện kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII và chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 75
28/02/2022 28/02/2022
11-CTr/ĐUK Chương trình công tác năm 2022 số 11-CTr/ĐUK ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 125
17/12/2021 17/12/2021
12-CTr/ĐUK Chương trình số 12-CTr/ĐUK ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 103
17/12/2021 17/12/2021
08-CTr/ĐUK Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK ngày 06/4/2021 của BTV Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021
Lượt xem: 140
06/04/2021 06/04/2021
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến