image banner
Tổng số: 6 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
17-CT/TW Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 80
21/10/2022 12/01/2023
27-CT/TU Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)
Lượt xem: 297
22/07/2022 22/07/2022
09-NQ/TU Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyền đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 140
05/02/2022 05/02/2022
300-KL/TU Kết luận số 300-KL/TU ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 171
30/09/2021 30/09/2021
16-CT/TU Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 587
15/09/2021 21/09/2021
11-CT/TU Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh lần thứ VII
Lượt xem: 128
24/06/2021 24/06/2021
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến