image banner
Tổng số: 17 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
69-QĐ/TW Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 179
06/07/2022 06/07/2022
50-QĐ/TW Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Lượt xem: 207
27/12/2021 27/12/2021
693-QĐ/VPTW Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
Lượt xem: 284
15/12/2021 15/12/2021
46-QĐ/TW Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh ủy, thành uỷ
Lượt xem: 207
03/12/2021 03/12/2021
41-QĐ/TW Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với
Lượt xem: 177
03/11/2021 03/11/2021
37-QĐ/TW Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm
Lượt xem: 156
25/10/2021 25/10/2021
32-QĐ/TW Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Lượt xem: 121
16/09/2021 16/09/2021
345-QĐ/TU Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 178
12/08/2021 12/08/2021
05-QĐ/ĐUK Quy định số 05-QĐ/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy Khối về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 256
10/08/2021 10/08/2021
24-QĐ/TW Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.
Lượt xem: 133
30/07/2021 30/07/2021
12
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến