image banner
Tổng số: 9 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 96
18/12/2022 18/12/2022
04-NQ/ĐUK Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 17/12/2022 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 115
17/12/2022 17/12/2022
12-NQ/TU Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 236
30/11/2022 28/11/2022
03-NQ/ĐUK Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ 2022
Lượt xem: 161
17/12/2021 17/12/2021
08-NQ/TU Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 108
25/11/2021 25/11/2021
02-NQ/TW Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Lượt xem: 147
12/06/2021 12/06/2021
05-NQ/TU Nghi quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 147
09/04/2021 09/04/2021
01-NQ/ĐUK Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 Của BCH Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
Lượt xem: 206
10/03/2021 10/03/2021
01-NQ/TU Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”
Lượt xem: 143
16/11/2020 16/11/2020
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến