Tổng số: 84 kết quả
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp đính kèm
750 - QĐ/TU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 49
20/09/2022 20/09/2022
210/KH-UBND Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về Điều chỉnh Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 168
30/08/2022 30/08/2022
27-CT/TU Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)
Lượt xem: 49
22/07/2022 22/07/2022
69-QĐ/TW Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 80
06/07/2022 06/07/2022
258-KH/UBKTĐUK Kế hoạch số 258-KH/UBKTĐUK ngày 30/5/2022 của UBKT Đảng ủy Khối thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Lượt xem: 109
30/05/2022 30/05/2022
01-TL/ĐUK Bộ tài liệu phục vụ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở n hiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 416
23/05/2022 23/05/2022
35-KL/TW Kế luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 72
05/05/2022 05/05/2022
34-KL/TW Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 76
18/04/2022 18/04/2022
59/KH-UBND Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 41
01/03/2022 01/03/2022
09-NQ/TU Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyền đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 55
05/02/2022 05/02/2022
123456789
THÔNG TIN SINH HOẠT CHI BỘ
PHÒNG CHỐNG COVID-19
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến