image banner
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

 

Bí thư: Vũ Thị Thùy Linh
Ký hiệu tắt: ĐTN01
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Báo chí
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.835.939
- E-Mail: vuthithuylinh@quangninh.gov.vn
 
anh tin bai
Cán bộ: Lê Phương Thảo
Ký hiệu tắt: ĐTN02
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại cơ quan: 0333.835.939
- E-Mail: phuongthaole1505@gmail.com

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 11-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

 

1. Chức năng

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đoàn Khối) là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh (Đảng uỷ Khối) và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên của Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn.

2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng giai đoạn. Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh Đoàn, Đảng uỷ Khối tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách về thanh niên, công tác thanh niên trong Khối.

2. Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Khối làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

3. Tổ chức các hoạt động để tạo ra môi trường, điều kiện tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và Tỉnh Đoàn. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các cơ sở Đoàn trong Khối, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối.

5. Quản lý công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, tài sản, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo đúng quy định.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 11 456
  • Tất cả: 1344344
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến