image banner
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Trưởng ban: Nguyễn Xuân Giao
Ký hiệu tắt: BTG01
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại CQ & Fax: 080.33203
- Di động: 0912.712.074
- E-Mail: nguyenxuangiao@quangninh.gov.vn

Phó Ban: Đoàn Thị Bích Liên
Ký hiệu tắt: BTG02
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33203
- E-Mail: doanthibichlien@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương Thanh
Ký hiệu tắt: BTG03
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại cơ quan: 080.33203
- E-Mail: nguyenthiphuongthanh@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(theo Quy định số 08-QĐ/ĐUK ngày 12/9/2022 của

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối)

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, khoa giáo, công tác dân vận, biên soạn và bổ sung lịch sử Đảng bộ Khối.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng ủy Khối.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

- Tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Đảng ủy Khối về công tác tuyên giáo, dân vận.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo, dân vận.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng. Phối hợp với UBKT Đảng ủy Khối xây dựng nội dung và tiến hành kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo, dân vận.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cho cấp uỷ cơ sở, cán bộ tham mưu tuyên giáo, dân vận cấp dưới.  

- Hướng dẫn, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, của tỉnh và của Đảng bộ Khối.

- Chủ trì phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết; phối hợp với Ban Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Đảng về lĩnh vực tuyên giáo, dân vận cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên theo nội dung, chương trình kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp trên đề ra.

2.3. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao

- Tổ chức và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ Khối.

- Nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tài liệu biên soạn, bổ sung, chỉnh lý nội dung lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chỉ đạo công tác biên soạn, bổ sung lịch sử đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

- Chủ trì quản lý, biên tập Website, Facebook, fanpage và các ấn phẩm của Đảng ủy Khối.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nội dung, kế hoạch lãnh đạo công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 465
  • Trong tuần: 11 514
  • Tất cả: 1344402
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến