image banner
Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự sinh hoạt tại một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

Thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ”; Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 30/8/2021, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong ngày 03/11/2021 đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối đã dự sinh hoạt với 02 chi bộ: Chi bộ Đội quản lý thị trường số 2 (Đầm Hà), Chi bộ Đội quản lý thị trường số 4 (Móng Cái ) thuộc Đảng bộ Cục quản lý thị trường tỉnh. Cùng dự sinh hoạt tại 02 chi bộ có đồng chí Nguyễn Đình Hưng-Bí thư Đảng ủy, quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường dự sinh hoạt với Chi bộ Đội quản lý thị trường số 2 (tại huyện Đầm Hà)

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường dự sinh hoạt với Chi bộ Đội quản lý thị trường số 4 (tại Thành phố Móng Cái)

Thông qua dự sinh hoạt chi bộ đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy Khối đã phổ biến, làm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, quán triệt các văn  bản chỉ đạo mới của Trung ương của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối như: Kết luận số 20-KL/TW, ngày 16/10/2021; Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thưng vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế-xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”… ; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của đảng viên, nắm tình hình, dư luận, tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ đảng viên, cấp ủy và tổ chức đảng cấp dưới để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc từ cơ sở./.

Văn phòng Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 391
  • Trong tuần: 11 440
  • Tất cả: 1344328
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến