image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/4/2021, tại Cung Quy hoạch và Triển lãm tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Tham dự hội nghị có hơn 900 đảng viên tại 14 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và trực tiếp quán triệt tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Ngoài ra, Học viên còn được quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, rà soát, bổ sung nội dung vào chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Việc xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị

Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết XIII của Đảng được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thông qua đó giúp các cấp ủy, và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định, nhận diện rõ vai trò, nhiệm vụ đề ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết bám sát điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Phương Thanh - Ban Tuyên giáo ĐUK

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 565
  • Trong tuần: 10 354
  • Tất cả: 1398902
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến