Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

Ngày 10/3/2021, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Cường- Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo tại hội nghị, năm 2020 và quý I năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn tỉnh; kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được quan tâm nhất là trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, trước, trong và sau Tết Nguyên Đán và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Qua đó góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đặc biệt là tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tuyên truyền điển hình người tốt việc tốt trong các lĩnh vực theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn sắp tới, Ban Chỉ đạo 35 Dảng ủy Khối đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, xác định: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt trên không gian mạng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt và các phong trào thi đua yêu nước; những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên rà soát, kiểm tra, quản lý việc đăng tải thông tin trên internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện và phối hợp tham mưu xử lý các trường hợp đăng tải thông tin vi phạm Luật An ninh mạng; đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các chi, đảng bộ, chi đoàn, chi hội thường xuyên giám sát, nhắc nhở việc tham gia mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký của Ban Chỉ đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối quan tâm; kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thông qua Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ thành viên của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc thành lập Nhóm Cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 361
  • Trong tuần: 7 814
  • Tất cả: 471835
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến