image banner
Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2021

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác phòng chống dịch Covid-19, những vấn đề bức xúc, nổi cộm…; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch; kịp thời phân tích, định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tăng cường tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng dẫn; tiếp tục tuyên truyền kết quả, những nội dung quan trọng, những định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Tuyên truyền các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh ở các cấp, các ngành: Chủ đề công tác năm 2021 “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương; tập trung phòng chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về “Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án xây dựng thành phố thông minh; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh trong thực hiện “mục tiêu kép”, kết quả tiêm vắcxin phòng chống dịch Covid-19, công tác quản lý xuất nhập cảnh; công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư các dự án; giải phóng mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp và công trình trọng điểm; công tác phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi; công tác quản lý điều hành, bình ổn giá thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Quảng Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, gia đình văn hóa; các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000); Ngày sức khỏe thế giới (7/4/1948); Ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998); Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2009); Ngày sách Việt Nam (21/4/2014); Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975) ... và các ngày truyền thống khác.

- Lưu Tuấn (tổng hợp) -

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1289
  • Trong tuần: 12 878
  • Tất cả: 1259707
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến