Công văn số 23 BTGĐUK Vv đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội XIII của Đảng

CV%2023%20BTG%20%C4%90UK%20Vv%20%C4%91%E1%BA%A9y%20m%E1%BA%A1nh%

20c%C3%A1c%20H%C4%90%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20%C4%90%E1%B

A%A1i%20h%E1%BB%99i%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20XIII.pdf

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 4 966
  • Tất cả: 406353
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến