image banner
Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao huy hiệu Đảng
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và thực hiện trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang công tác, sinh hoạt Đảng tại các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
anh tin bai

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trong đó nhấn mạnh tới quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc vận dụng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, kế thừa, kết nối giữa các khâu, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Trong Chương trình hành động số 13 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV cũng nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh Quảng Ninh thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

anh tin bai
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Các ý kiến đại diện của các chi, đảng bộ trong tỉnh đều cho rằng, việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đây cũng là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ quê hương. Bằng lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc với Bác Hồ, các cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng quyết tâm, nỗ lực hành động, phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đột phá trên mọi lĩnh vực; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

anh tin bai

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang công tác, sinh hoạt Đảng tại các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 815 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó có 7 đảng viên đang công tác, sinh hoạt Đảng tại các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong đó, có 6 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, gồm: Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Xuân Khang, Đảng viên Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Đảng viên Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải; đồng chí Nguyễn Tiến Sở, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Hoàng Văn Lãng, Bí thư chi bộ Phòng Quy hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh. Một đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng là đồng chí Hoàng Văn Mai,  Đảng viên Đảng bộ cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh.

Bày tỏ niềm xúc động và tự hào được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đúng vào Ngày kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định, đây không chỉ là vinh dự rất lớn, là sự ghi nhận của Đảng, mà mỗi cá nhân còn thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn nguyện giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc; cương quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bệnh quan liêu.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, càng phải nêu cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thường xuyên, liên tục tự mình nêu gương toàn diện trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, trong phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng đo lường được kết quả, hiệu quả; luôn đổi mới tư duy phát triển, bám sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và vì lợi ích của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, xứng đáng là hạt nhân, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, của hệ thống chính trị toàn tỉnh; trước hết, trên hết là trong tập thể lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên, hằng ngày nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật, thắt chặt quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của văn hóa, con người Quảng Ninh, phát huy sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân.

Cùng tập thể cấp ủy và Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Hết lòng phấn đấu vì sự bình yên, ấm no và hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại như Bác Hồ lúc sinh thời mong ước.

Theo baoquangninh.com.vn

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 273
  • Trong tuần: 3 180
  • Tất cả: 209065
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến