Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13, khoá IX, nhiệm kỳ 2022-2025
Chiều 17/6, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, khoá IX, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiến độ triển khai nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ bản được bảo đảm. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ Khối đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng và ban hành Nghị quyết số 03 về phương hướng, nhiệm vụ, xác định chủ đề công tác năm 2022 “Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên”, tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tổ chức thành công lễ công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa IX, nhiệm kỳ 2022- 2025 và tiến hành sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy và các Đoàn thể trực thuộc. Tiếp nhận 17 tổ chức đảng và 2.149 đảng viên; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025, xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030 của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và 100% các chi bộ cơ sở, Đảng ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở tập trung triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước. Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động và phong trào quần chúng thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực xây dựng tổ chức, xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

 Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức lao động thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bám sát nội dung chủ đề công tác năm của tỉnh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đảng ủy Khối cần xem xét tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Về quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và mối quan hệ công tác giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc cần rà soát, nghiên cứu kỹ để sửa đổi. Nắm tình hình các tổ chức đảng mới tiếp nhận về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đặc biệt là đối với các chi bộ tại các đơn vị mới tiếp nhận. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và những kiến nghị của đảng viên, công dân theo thẩm quyền.

Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở. Triển khai Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của các đoàn thể và công tác cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, chất lượng kiểm tra, giám sát của các chi bộ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Đảng bộ.

Theo Báo Quảng Ninh điện tử

 
Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 7 288
  • Tất cả: 268414
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến