image banner
Đảng ủy Khối làm việc với một số cấp ủy cơ sở nắm tình hình kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022
Từ ngày 16 đến ngày 21/9/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành làm việc với một số cấp ủy cơ sở để nắm tình hình kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

 

Thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định số 535-QĐ/TU ngày 12/4/2022 về phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Quyết định số 537-QĐ/TU ngày 12/4/2022 chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng bộ thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cấp ủy cơ sở (Đảng bộ Công ty Xăng dầu B12; Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh; Đảng bộ Trường Cao Đẳng Y tế QN; Đảng bộ Trường Cao đẳng Việt - Hàn; Đảng bộ Công ty TNHH 1 TV In Quảng Ninh; Chi bộ Công ty CP Trung đại tu ô tô và thiết bị máy mỏ Quảng Ninh và Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh; Đảng bộ Công ty Điện lực Quảng Ninh) mới chuyển giao, tiếp nhận về trực thuộc Đảng bộ Khối để nắm tình hình kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

 file-icon

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy Công ty Xăng dầu B12

Tại các cuộc làm việc, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị, đặc biệt là từ khi chuyển giao, tiếp nhận về Đảng bộ Khối. Các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tích cực đổi mới, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, qua đó tình hình doanh thu được nâng lên, đời sống người lao động được cải thiện sau đại dịch.

 Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, chi bộ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát giai đoạn 2022 - 2025 theo mô hình mới. Các đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong tháng 7/2022, đảm bảo theo hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chi thị của Trung ương, của Tinh ủy đến các đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới. Triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trinh đã đề ra.

file-icon

 Đoàn công tác làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

 

file-icon

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối- phát biểu kết luật tại cuộc làm việc với Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Ninh 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy cần tiếp tục rà soát các quy định, quy chế mới được ban hành từ Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối để sửa đổi Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, của UBKT đảng ủy cơ sở. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động hăng say lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố tư tưởng, niềm tin, đoàn kết vượt khó khăn trong diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trước đại dịch Covid-19.  Bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chủ đề công tác “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 17/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được Nghị quyết đề ra. Đổi mới trong triển khai, tạo nề nếp cho các chi, đảng bộ trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, tránh chạy theo số lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm nhỏ. Tổ chức thành công hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 từ cấp cơ sở đến cấp Đảng bộ Khối; hoàn thành việc triển khai sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đến 100% đảng viên trong tháng 10.

Duy Thành – Văn phòng Đảng ủy Khối 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 387
  • Trong tuần: 11 436
  • Tất cả: 1344324
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến