image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng 10/5, tại thành phố Hạ Long, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc đổi tên và chuyển giao các tổ chức Đảng về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
anh tin bai

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao các Quyết định của BTV Tỉnh ủy cho Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 Tại Lễ công bố, đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 536-QĐ/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là các đồng chí đương nhiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng bộ thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cụ thể, chuyển giao 01 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Uông Bí; 07 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở, 07 đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ thành phố Hạ Long; 01 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Cẩm Phả về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 Cũng tại buổi Lễ, đã công bố Quyết định số 535 - QĐ/TU ngày 14/4/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc Phê duyệt đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 Trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế thời gian qua, góp phần đưa Quảng Ninh đã và đang trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

 Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt các nội dung: nghiên cứu nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng các cấp; tập trung sớm triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; khẩn trương sắp xếp các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối sau khi tiếp nhận hơn 2000 đảng viên của 17 tổ chức đảng; quan tâm nắm tình hình tư tưởng và kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị sớm ổn định và yên tâm công tác; chủ động trong đề xuất và tổ chức các cơ chế phối hợp với các Ban Đảng của Tỉnh ủy, ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, các đoàn thể và các Đảng bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên để nâng cao vị thế, trách nhiệm của Đảng ủy Khối; giám sát chặt chẽ các khâu trong bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, giới thiệu, bầu cử cũng như tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Quyết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hoá ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm các nội dung, quy trình về công tác cán bộ; thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các quy định về quản lý đảng viên; kiên trì thực hiện các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh. Các cấp ủy cơ sở cần đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 17/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng thời, tập trung tham mưu xây dựng, triển khai có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

anh tin bai

 Quang cảnh Lễ công bố

 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập từ ngày 04/9/1964 với tên gọi Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh, từ ngày 29 tháng 01 năm 2013, Đảng bộ được đổi tên thành Đảng bộ khối các Cơ quan tỉnh. Sau đổi tên và chuyển giao, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 78 tổ chức cơ sở đảng với trên 7.000 đảng viên.

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 3 160
  • Tất cả: 209045
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến