Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Sáng 26/10, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo khoa học giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh: Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. 92 năm qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm và đặt ra tại các kỳ Đại hội Đảng. Đặc biệt, tại các Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII, XIII đều bàn và ban hành các nghị quyết, kết luận hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 file-icon

Quang cảnh hội thảo

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận đưa ra các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu; nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng các mô hình, điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những nội dung được trao đổi, làm rõ tại hội thảo sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Minh Nguyệt- Báo Quảng Ninh  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 10 066
  • Tất cả: 568908
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến