image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 về công tác kiểm tra, giám sát
Ngày 14/10/2022, tại thành phố Hạ Long, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; cùng dự có các đồng chí là Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đến từ 30 chi bộ, 52 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đ/c Nguyễn Thị Vinh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp dự và chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm 2022 trong toàn Đảng bộ Khối. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2022, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã triển khai, hoàn thành khoảng 80% các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm. Đối với công tác thi hành kỷ luật Đảng, toàn Đảng bộ Khối có 06 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (trong đó có 05 Khiển trách, 01 Cảnh cáo); có 33 đảng viên vi phạm, phải xem xét, thi hành kỷ luật (trong đó 23 Khiển trách, 04 Cảnh cáo, 01 Cách chức, 05 Khai trừ).

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã trực tiếp quán triệt, tuyên truyền Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở cần rà soát, bám sát Kế hoạch số 84-KH/ĐUK ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK ngày 12/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030” và chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của các chi, đảng bộ cơ sở để cụ thể hóa thành các nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm.

Quang cảnh hội nghị

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở cần khẩn trương triển khai, hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trong tháng 11/2022; thường xuyên tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Đối với cấp chi bộ, cần chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; về rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... Đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời có thống kê, báo cáo tiến độ, khối lượng thực hiện hàng tháng về Đảng ủy Khối để kịp thời theo dõi, chỉ đạo, giám sát theo quy định./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 535
  • Trong tuần: 12 684
  • Tất cả: 1256939
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến