image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố giai đoạn hiện nay”
Sáu tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố giai đoạn hiện nay” và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan 8 tỉnh Đông Bắc. Đến dự và chỉ đạo có Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng một số đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ. Tham dự hội nghị có 14 đoàn đại biểu, trong đó: Cụm Đông Bắc có 08 đoàn Đảng ủy Khối các tỉnh khu vực Đông Bắc (Hà Giang, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Giang); 06 đoàn đại biểu đại diện Cụm đồng bằng sông Hồng và đại diện một số chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan của các tỉnh khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Sông Hồng là các tổ chức Đảng đặc thù đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các Tỉnh ủy, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hiện, Đảng bộ Khối các cơ quan trong cụm có tổng số 652 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với trên 38.700 đảng viên. Tại Quảng Ninh, có 82 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với hơn 7.000 đảng viên.

Trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy các tỉnh thành, Đảng bộ Khối các cơ quan trong cụm Đông Bắc đã triển khai, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cơ sở trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp với lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trong toàn Đảng bộ bằng các hình thức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Số lượng cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối đều đạt trên 98%.

Công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đối tượng kết nạp đảng được quan tâm: đã mở 27 lớp bồi dưỡng trên 1.647 đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng.

Công tác kiện toàn cấp ủy, TCCSĐ được các Đảng ủy Khối trong Cụm được thực hiện kịp thời, đúng quy định: đã kiện toàn 121 lượt cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở. Đồng thời chú trọng việc triển khai mô hình “Đảng bộ 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thẩm định và kết luận chính trị được triển khai kịp thời, đã thẩm định cho 2.391 đồng chí. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề được quan tâm đổi mới nội dung và hình thức. Công tác phát triển đảng được quan tâm. chú trọng và tiếp tục được nâng cao, Đảng ủy Khối các tỉnh đã kết nạp 2.391 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được tằng cường đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. 6 tháng đầu năm các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra đã thực hiện được 22 cuộc kiểm tra, giám sát. Đã thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 72 đảng viên.

Từ thực tiễn hoạt động, qua báo cáo của các đơn vị trong cụm tại các Đảng bộ Khối các tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại chung như: Năng lực lãnh đạo và vai trò trách nhiệm của Đảng ủy Khối đã được nâng lên tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu, phương thức lãnh đạo, chưa có nhiều đổi mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng và công tác phối hợp, tham gia của Đảng ủy Khối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh nhằm triển khai sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và việc phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Đại biểu đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, ngoài các bản tham luận đã gửi trước, các đại biểu đã tích cực trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị. Đồng thời tập trung thảo luận sâu vào những nội dung để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan đối với các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, cấp ủy cơ sở; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo dục chính trị, quản lý phát triển đảng viên về số lượng, chất lượng.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu là những thông tin bổ ích, thiết thực góp phần bổ sung, hoàn thiện xây dựng các quy chế, quy định, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng thời đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ khối. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, đưa ra các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp và phát triển đảng viên, đưa ra các mục tiêu phù hợp với mỗi cơ quan đơn vị. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ do Trung ương và Tỉnh giao phó, góp phần xây dựng phát triển KT-XH. Phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra các cấp đối với tổ chức Đảng, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ. Giao trọng trách cho các đồng chí bí thư, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát người đứng đầu. Chỉ đạo BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng, thực hiện các quy chế phối hợp. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt Đảng. Chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng cán bộ, đảng viên trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, hoạt động của Đảng ủy Khối các các cơ quan các tỉnh Đông Bắc và Đồng bằng Sông Hồng nói chung và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho rằng những ý kiến đóng góp của các đại biểu là những thông tin bổ ích, thiết thực góp phần bổ sung, hoàn thiện xây dựng các quy chế, quy định, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của BTV Đảng bộ Khối các cơ quan đối với cấp ủy, tổ chức Đảng. Giao trọng trách cho các đồng chí bí thư, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ giám sát người đứng đầu. Chỉ đạo BTV Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng, thực hiện các quy chế phối hợp. Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Đóng góp ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng uỷ Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Cụm Trưởng Đảng ủy Khối các cơ quan cụm Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh phát biểu ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Thay mặt Ban Tổ chức, sau khi tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp trách nhiệm, nhiệt tình của đại diện các Đảng ủy Khối các cơ quan và chỉ đạo của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Cụm Trưởng Đảng ủy Khối các cơ quan cụm Đông Bắc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, đưa ra các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phối hợp, phát triển đảng viên, đưa ra các mục tiêu phù hợp với mỗi cơ quan đơn vị. Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ do Trung ương và Tỉnh giao phó, góp phần xây dựng phát triển KT-XH.

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan cụm Đông Bắc vào dịp cuối năm 2023 cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Bế mạc hội nghị, Đảng uỷ khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan cụm Đông Bắc vào dịp cuối năm 2023 với chủ đề phù hợp trong tình hình mới cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn./.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 11 650
  • Tất cả: 738110
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến