image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2023
Sáng ngày 01/3/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Giao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối dự và phát biểu khai giảng khóa học.

 

anh tin bai

Quang cảnh lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 70 đảng viên dự bị thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở. Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên sẽ được học các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức.

Ngoài các chuyên đề theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các học viên sẽ được nghe chuyên đề bổ trợ về tình hình thời sự, những chủ trương chính sách mới của Đảng trong thời gian qua.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 01/3 đến ngày 10/3/2023. Cuối khóa học, các học viên hoàn thành nội dung học tập, viết bài thu hoạch, đạt yêu cầu sẽ được Đảng ủy Khối cấp giấy chứng nhận.

Phương Thanh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 11 706
  • Tất cả: 738166
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến