image banner
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2024
Trong các ngày 10-17/4/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2024. Tham dự lớp học có 72 học viên là quần chúng ưu tú của 11 chi, đảng bộ cơ sở.
anh tin bai

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên đã được các giảng viên kiêm chức của Đảng ủy Khối trao đổi về các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức.

Ngoài các bài giảng theo chương trình, Đảng ủy Khối đã tổ chức cho các học viên đi nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Quảng Ninh và truyền thống công nhân vùng mỏ tại Bảo tàng Quảng Ninh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo, định hướng cho các học viên trong chương trình thực tế.

anh tin bai

Các học viên tham quan mô hình khai thác than lộ thiên tại Bảo tàng Quảng Ninh

Hoạt động thực tế tại Bảo tàng Quảng Ninh nhằm mục đích đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, giúp quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu và truyền thống về Đảng, về cương lĩnh, điều lệ Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của những người thợ mỏ... Thông qua đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

anh tin bai

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên

anh tin bai

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt 94,5 %.

Phương Thanh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 399
  • Trong tuần: 10 188
  • Tất cả: 1398736
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến