Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối
Sáng 8/11/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW, Kết luận 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và trực tiếp quán triệt tại hội nghị; cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Cường-Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về kinh tế-xã hội năm 2021-2022”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế-xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”; đồng chí Lê Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 - 2025”.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp uỷ đảng, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn, các cấp ủy đảng, đơn vị cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao...

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 5 952
  • Tất cả: 185458
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
 Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.  Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
Bản đồ trực tuyến