image banner
Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiều chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023), hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2023.

Các hoạt động đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; để những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC CHI, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Đảng ủy sở y tế tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023), hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2023. (1)  Tham dự nghi lễ thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt “Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô”. (2) Tổ chức dâng hương báo công trước Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô. (3) Tổ chức công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 12 quần chúng ưu tú. (4) Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý II với chuyên đề Bác Hồ với đảo Cô Tô. (5) Tổ chức thăm khám bệnh cho nhân dân huyện đảo Cô Tô, Thăm tăng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khan. (6) Tổ chức Đêm văn nghệ Lời ca dâng Bác.

anh tin bai
anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin bai

Chi bộ phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị thuộc Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh sinh hoạt Chuyên đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương!

 anh tin bai

Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 anh tin bai

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2023” và hội nghị học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 anh tin bai

anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân

anh tin bai

Chi bộ Cục Thống kê tỉnh sinh hoạt chuyên đề: Các giải pháp phòng, chống, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ

 anh tin bai

 anh tin bai

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề.

 anh tin bai

 anh tin bai

Chi bộ cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề : “Vận dụng tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác nhân đạo tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh hiện nay”.

 anh tin bai

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963- 30/10/2023: (1) Thi tìm hiểu trên phần mềm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” (2) Sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (3) Hội trại - Hội diễn văn nghệ; (4) tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sử dụng mạng xã hội an toàn cho HSSV; (5) Diễn đàn Nhà trường - Nhà Tuyển dụng và Ngày hội việc làm.

 anh tin bai

 anh tin bai

 anh tin bai

anh tin bai

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh  sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ cơ quan Tỉnh đoàn Tổ chức sinh hoạt chuyên đề:

 anh tin bai

anh tin bai

Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tổ chức sinh hoạt chính trị "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

 anh tin bai

Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: “Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

anh tin bai

Chi bộ Hội phụ nữ Tỉnh và Chị bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp sinh hoạt chuyên đề Khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại

 anh tin bai

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề  “Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam và công tác cán bộ nữ” và “Giới thiệu tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

 anh tin bai

anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ Bưu điên tỉnh Quảng Ninh sinh hoạt chuyên đề Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

 anh tin bai

Đảng bộ Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

 anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ Sở Tài chính Quảng Ninh tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”

 anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ Sở Thông tin truyền thông tổ chức sinh hoạt chuyên đề:

 anh tin bai

 anh tin bai

Chi bộ khoa Du lịch thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” bằng hình thức Thi tìm hiểu và sân khấu hóa

 anh tin bai

 anh tin bai

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng ninh đã ban hành văn bản số 46/CV-ĐU ngày 17/5/2023 chỉ đạo 100% Chi bộ trực thuộc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

 anh tin bai

Bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ, Đội thi của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại” do Tỉnh ủy tổ chức.

 anh tin bai

 anh tin bai

Tin tổng hợp:  Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 11 648
  • Tất cả: 738108
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến