Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện các nghị quyết của trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

 

file-icon

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các kết luận, chỉ thị của trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (52 đảng bộ cơ sở, 30 chi bộ cơ sở) với trên 7.600 đảng viên. Xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng là “đi trước mở đường” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, hằng năm Đảng bộ Khối ban hành đầy đủ các kế hoạch học tập và tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tỷ lệ tham gia học tập đạt 98%.

Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Từ 3 năm nay, vào đầu giờ thứ 2 hằng tuần, Đảng bộ Cơ quan Viện KSND tỉnh đều tổ chức nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca với sự tham dự của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo Bác” bằng 1 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua câu chuyện kể ngắn gọn, súc tích nhưng hàm chứa trọn vẹn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, tự soi và sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm, xứng đáng với lời dạy của Bác đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”.

Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm bồi dưỡng hạt nhân tích cực, chủ động phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên. Qua đó đánh giá, đề xuất quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển theo đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, ngay khi có thay đổi về nhân sự lãnh đạo đơn vị, Đảng ủy Khối chỉ đạo kịp thời nhằm kiện toàn nhân sự cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất và trực tiếp của Đảng.

Thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đầu tháng 5/2022, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 17 tổ chức đảng và 2.149 đảng viên từ các Đảng bộ doanh nghiệp TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí theo Quyết định số 537-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Cùng với kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp các chi, đảng bộ theo cụm, Đảng ủy Khối quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ cơ sở còn nguồn kết nạp đảng viên. 9 tháng năm 2022, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 137 đảng viên mới, tăng 66,4% so với cùng kỳ năm 2021.

file-icon

 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng khóa I, năm 2021.

Nhằm tạo bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã đưa vào sử dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ. Với sự nỗ lực của Đảng ủy Khối và Trung tâm Công nghệ thông tin Viễn thông Quảng Ninh, đến tháng 10/2022, 82/82 chi, đảng bộ cơ sở với 547 chi bộ trực thuộc, trên 7.600 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối đã được hướng dẫn cài đặt và cung cấp tài khoản để sử dụng.

Trên cơ sở đặc thù của Đảng bộ, hằng năm Đảng ủy Khối ban hành nhiều văn bản về chỉ đạo tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và quản lý đảng viên, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng.

Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tệ nạn xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa công sở, doanh nghiệp...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các loại hình; hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu...

Minh Yến - Báo Quảng Ninh 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 9 676
  • Tất cả: 554004
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến