Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng
Ngày 01/8/2022, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022), Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng.

 

Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ; lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan.

anh tin bai

Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng cán bộ Ban Tuyên giáo

 Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang Ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung và công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối nói riêng; về các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng bộ Khối các cơ quan và  doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới.

 92 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng, thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, giành chính quyền về tay nhân dân; tích cực tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần hình thành và phát triển đường lối đổi mới; động viên tinh thần, ý chí kiên cường, sáng tạo của nhân dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

 Phát huy truyền thống Ngành Tuyên giáo, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, dũng cảm, ngoan cường, vượt qua khó khăn, gắn bó với quần chúng; tham mưu đắc lực cho cấp ủy vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của Đảng bộ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt; xây dựng, thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

 Ban đã dày công biên soạn, phát hành cuốn Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để làm tài liệu tuyên truyền trong toàn Đảng bộ; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tại 3 cấp (từ cấp cơ sở, cấp Cụm đến cấp Đảng bộ Khối) với sự tham gia của gần 200 thí sinh; đã tổ chức 08 hội nghị trực tuyến đến 13 điểm cầu trực thuộc cho trên 9.000 lượt cán bộ, đảng viên…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Thị Vinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; đồng thời định hướng nội dung, những vấn đề đặt ra và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong thời gian tới, như: Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 02/11/2021 về tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên Khối các cơ quan tỉnh khi sử dụng mạng xã hội giai đoạn 2021 – 2025. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc trên Internet, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1393
  • Trong tuần: 9 630
  • Tất cả: 895883
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến