image banner
Chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (04/9/1964-04/9/2023)
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiền thân là Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Ninh được thành lập từ ngày 04/9/1964. Trải qua quá trình tách nhập, đến ngày 29/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra quyết định số 961-QĐ/TU “đổi tên Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh”; tiếp đến ngày 12/4/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 536-QĐ/TU về việc “đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh uỷ, bao gồm các chi, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước...Tình đến 8/2023, toàn Đảng bộ có 82 chi, đảng bộ cơ sở với 7405 đảng viên. Hầu hết các cơ sở Đảng trong Đảng bộ tập trung trên địa bàn thành phố Hạ Long, chỉ có một số Đảng bộ, chi bộ và một bộ phận nhỏ đảng viên hoạt động phân tán trên các địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ảnh: Các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Khối đón nhận lẵng hoa chúc mừng Đại hội của Tỉnh uỷ

Chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối ngày càng được nâng cao, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ và các đồng chí đảng viên trong Khối luôn giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt và hiệu quả các công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên CCVC-LĐ. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được khẳng định. Công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Công tác kiểm tra, giám sát được được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm; công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối ngày càng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh. Đó chính là trọng tâm xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian vừa qua. Những cố gắng của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý. Riêng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2004), Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2014); Cờ Thi đua của Chính phủ (năm 2013, 2019) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy những thành  tựu và kinh nghiệm có được, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Trong thời gian tới toàn Đảng bộ xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ khối thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức đảng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và các cấp ủy viên cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối là cơ hội quan trọng để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những gì đạt được, đồng thời phát huy truyền thống, tiếp tục cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, xây dựng Tổ quốc Việt Nam văn minh, giàu đẹp; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn./.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 13 216
  • Tất cả: 1522258
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến