image banner
Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Sáng ngày 24/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2023. Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Xuân Giao Uỷ viên Ban Thường vụ Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các học viên đạt kết quả học tập xuất sắc

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa V năm 2023 có 70 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Sau thời gian 08 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 01 chuyên đề bổ trợ: Nhận thức mới về bảo vệ nền tảng tư tương của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái thù địch

Đồng Chí Nguyễn Xuân Giao UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Trong đó: xếp loại Giỏi có 29 học viên, chiếm 41,1%; Khá có 41 học viên, chiếm 58,6%.  Tại lễ bế giảng, Ban tổ chức lớp cũng đã khen thưởng cho 4 học viên đạt kết quả xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng đồng chí Vũ Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả học tập mà học viên đạt được, chia sẻ với những khó khăn của học viên trong quá trình tham gia khóa học,  đồng chí đề nghị Lớp bồi dưỡng đã giúp cho các đồng chí đảng viên mới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững, nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó, vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí học viên chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Bí thư và Ban tổ chức lớp học

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 11 746
  • Tất cả: 738206
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến