image banner
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với một số cấp ủy cơ sở về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 13 đến ngày 24/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm việc với một số Cấp ủy cơ sở về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại chương trình làm việc với Chi ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tại các cuộc làm việc, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của từng cơ quan, đơn vị, trong đó các đồng chí đảng viên tại các đơn vị là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đóng góp tích cực vào các thành tích chung của tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, chi bộ đã sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời xây dựng Nghị quyết, Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 17/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đặc bit đã quán triệt nghiêm túc việc thực hiện Chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” gắn với hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch cá nhân (cam kết) tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023. Ngoài ra, các cấp ủy, chi bộ đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác đảm bảo thời gian hợp lý, phù hợp với chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ cơ sở; đã ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong năm với nội dung cụ thể cho từng quý. Chương trình kiểm tra, giám sát bám sát chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tổ chức đảng để xác định nội dung thực hiện. Các chỉ tiêu đăng ký thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối kết luận tại chương trình làm việc với Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở cần tiếp tục rà soát các quy định, quy chế mới được ban hành từ Trung ương, từ Tỉnh ủy và từ Đảng ủy Khối để sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, của UBKT Đảng ủy cơ sở. Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động đẩy mạnh tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12-NQ/TU, Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK và chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối.

anh tin bai

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Cũng tại các cuộc làm việc, Thường trực Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc cần kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về các mặt công tác. Tích cực tham gia các hội thi do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phát động; đồng thời, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10(1963-2023). Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025,  2025- 2030, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ; tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện hướng dẫn xây dựng đảng bộ bốn tốt, chi bộ bốn tốt; triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền; thường xuyên giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.

Về các đề xuất, kiến nghị, Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp thu, nghiên cứu, phân loại để kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối; còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Khối thì khẩn trương tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, giải quyết.

anh tin bai
anh tin bai

Cùng trong khuôn khổ làm việc Đoàn công tác còn đến khai trường khai thác quặng thuộc Huyện Hải Hà để thăm, động viên cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh.

Duy Thành 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 11 696
  • Tất cả: 738156
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến