9 tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch về thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023
Theo Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 28/12/2022, của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, Đảng uỷ Khối cơ bản đã hoàn thành kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2023. Cụ thể đã tổ chức và hoàn thành 5/4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (vượt kế hoạch 01 lớp), 3/4 lớp bồi dưỡng đảng viên mới.  

Thực hiện Quyết định số 664-QĐ/ĐUK ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa V/2023. Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá V/2023 cho 76 quần chúng ưu tú được các chi, đảng bộ giới thiệu tham gia học tập.

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn – Phát biểu bế giảng lớp học

Trong thời gian học tập, các học viên của lớp đã được nghe các giảng viên truyền đạt nội dung của 05 chuyên đề, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra lớp học còn được nghe chuyên đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng trên mạng xã hội” đây là chuyên đề bổ sung do Đảng uỷ khối chỉ đạo đưa vào nội dung học tập của lớp.

Sau khi được học tập, các học viên đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung về: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lệ CNXH; những thành tựu mà Đảng và nhân dân đã đạt được trong hơn 90 năm qua; các nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng tại cơ sở; những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, học viên cũng được các đồng chí giảng viên giới thiệu và cập nhật một số thông tin về tình hình chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và những vấn đề thời sự nổi bật của đất nước và quốc tế trong thời gian vừa qua. Qua đó, giúp các quần chúng ưu tú có định hướng đúng về chính trị, tư tưởng; nắm vững những điều kiện trở thành người đảng viên, xây dựng cho mình một động cơ phấn đấu đúng đắn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

Đ/c Nguyễn Xuân Giao, Uỷ viên BTV Đảng uỷ Khối trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

Kết thúc thời gian học tập, Số học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập: 76 học viên, trong đó có 26 học viên đạt Giỏi (34,2%); có 50 học viên đạt Khá (65,8%); không có học viên Trung bình và không đạt./.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1283
  • Trong tuần: 9 520
  • Tất cả: 895773
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến