image banner
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Chiều ngày 10/6/2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Chấm vòng Chung khảo Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024, tham gia chấm gồm có 05 đồng chí Ban Giám khảo, đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

 

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng Ban giám khảo chỉ đạo công tác chấm thi

 Trong thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG ngày 22/01/2024 và Công văn số 5569-CV/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 25-KH/BCĐ 35, ngày 29/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TĐTCB ngày 29/3/2024 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm 2024, kèm theo Quyết định thành lập và phân công Ban Tổ chức cùng với Thể lệ Cuộc thi. Đảng ủy đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai quán triệt, tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên tích cực tham gia cuộc thi.

 Đến ngày 31/5/2024, Ban Tổ chức cuộc thi nhận được 107 tác phẩm tham gia dự thi (33 tác phẩm của cán bộ, giảng viên và 74 tác phẩm của học viên). Ngày 07/6/2024, tổ chức chấm vòng Sơ khảo đã sơ loại 57 bài chưa đảm bảo thể lệ cuộc thi, lựa chọn 54 bài vào vòng sơ khảo. Kết quả sơ khảo đã lựa chọn được 14 tác phẩm đưa vào chấm vòng chung khảo. Nhà trường dự kiến tổ chức tổng kết vào trao giải trong tháng 8/2024.

 Qua kết quả chấm, các tác phẩm dự thi cơ bản đảm bảo về thể lệ, nội dung tác phẩm gửi dự thi tập trung vào việc bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận và thực tiễn những vấn đề mới phát sinh; nhận diện và phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù định trong tình hình mới. Nhiều tác phẩm có tính Đảng, tính chiến đấu cao theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Các tác phẩm được đầu tư sâu về nội dung, lựa chọn chủ đề có tính thời sự, thực tiễn từ cơ sở, có tính sáng tạo, hấp dẫn, có tính chiến đấu cao, cung cấp những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

 Việc Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tiếp tục khng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, gắn hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quan điểm, định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh.

Hà Thị Thu, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 431
  • Trong tuần: 13 250
  • Tất cả: 1522292
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến