Sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023) và 60 năm truyền thống Trường đảng Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 – 22/12/2023)
Nhân Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực đã và đang được Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh thực hiện, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp, cùng với đó, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/1/2023); 60 năm truyền thống Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (22/12/1963 - 22/12/2023) vào ngày 01/9/2022 trong toàn trường với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Mục tiêu của đợt thi đua là phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, viên chức, người lao động; nên cao tinh thần, “trung thành, sáng tạo, công hiến”, vì sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; phấn đấu xây dựng thành công trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngàg 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại Lễ phát động

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quyết liệt chỉ đạo các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên Nhà trường nêu cao tinh thần hăng hái, sôi nổi thi đua bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Sau 01 năm thi đua sôi nổi đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thứ nhất, Đối với tập thể các khoa, phòng, trung tâm và các lớp đã tập trung thi đua: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc, truyền thống của tỉnh Quảng Ninh và của Nhà trường qua 60 năm xây dựng và phát triển. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và vị thế của Quảng Ninh, của Nhà trường nâng cao tình thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, với khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giầu đẹp, văn minh, hiện đại. (2) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa trường Đảng; Nâng cao chất lượng quản trị trường học, phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt chuẩn, tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh góp phần tích cực vào việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của tỉnh. (3) Xây dựng, cử đội ngũ cán bộ, viên chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 11-QĐ/TW; Đảm bảo tỷ lệ đội ngũ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương theo quy định. Tạo cơ chế môi trường, điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. (4) Hoàn thành 100% kế hoạch chỉ tiêu các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định tỉnh giao, làm tốt công tác tuyển sinh, mở các lớp ngoài kế hoạch và thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 163 lớp/ 8.366 học viên (tăng 50% so với cùng kỳ năm trước). (5) Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt với phương châm “Vững lý luận, sát mục, tiêu, quản lý, phục vụ hiệu quả”, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy, nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh trong giai đoạn mới. (5) Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đã tạo ra nhiều khởi sắc và đột phá, 100% giảng viên vượt 150% định mức giờ nghiên cứu khoa học, đặc biệt có giảng viên vượt 300% giờ nghiên cứu khoa học/năm (so với năm học trước) với nhiều sản phẩm khoa học chất lượng, mang tính ứng dụng cao. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường, tổ chức các hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp trường, tọa đàm khoa học các cấp, tham gia tổng kết thực tiễn; xuất bản sách, kỷ hiếu hội thảo...bảo đảm chất lượng, số lượng theo tiêu chí trường chuẩn. (6) Thi đua xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật kỷ cương, thực hiện tốt các tiêu chí theo danh hiệu “tập thể kiểu mẫu”, “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi tập thể đăng ký triển khai thực hiện mô hình “Học và làm theo Bác”; 100% cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện thực hiện ứng xử văn hóa trường Đảng theo quy định; không có cán bộ, viên chức, người lao động bị kỷ luật và các tập thể chi bộ, công đoàn, chi đoàn thanh niên Nhà trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thứ hai, Đối với cán bộ, viên chức, người lao động tích thi đua lập thành tích bằng những việc làm thiết thực và tham gia các phong trào, hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/1/2023); 60 năm ngày thành lập Trường (22/12/1963- 22/12/2023): (1) Cán bộ, viên chức, người lao động tham mưu hiệu quả việc tổ chức triển khai, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học đã có đã có 05 giảng viên đăng ký nghiên cứu sinh; 34 giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 03 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 04 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 04 đồng chí học thạc sĩ và trên 100 lượt  cán bộ, giảng viên tham gia chương trình bồi dưỡng do Học viện và tỉnh tổ chức và 09 đồng chí được thăng hạng viên chức. Thi đua thực hiện tốt các danh hiệu “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”, xây dựng “Phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện văn hóa ứng xử trường Đảng theo quy định. (3) Phát huy trách nhiệm nêu gương trong công tác và trong cuộc sống, dám nghĩ, dám làm về lợi ích chung, qua đó góp phần đấy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm khơi dạy tinh thần cống hiến, khai vọng, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.  (4) Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (Khóa XI, XII, XIII) đẩy mạnh các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hằng ngày.

Trong chuỗi các phần việc thi đua lập thành tích đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức, triển khai thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn, trong đó chú trọng xây dựng cụ thể hóa hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình thực hiện trường chuẩn có tính hệ thống, đồng bộ, khả thi cao và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn; đặc biết tổ chức Hội thảo khoa học cấp Cụm "Xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW" ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng". Đây là dịp 08 trường chính trị khu vực miền núi, biên giới phía Bắc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả bước đầu trong chỉ đạo, triển khai xây dựng trường chính trị chuẩn theo theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng thời phân tích đánh giá, làm rõ thực trạng của các trường, xác định lộ trình và triển vọng xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1 (giai đoạn đến năm 2025), mức 2 (giai đoạn đến năm 2030). Chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của các trường và đề xuất đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy, với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng hoạt động của các trường Chính trị.

Nhà trường triển khai thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: (1) Đề tài “Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025” (đã được nghiêm thu Xuất sắc trong tháng 6/2023. (2) Tiếp tục triển khai hoàn thiện đề tài “Giải pháp giảng dạy lý luận chính trị trực tuyến cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”. Tổ chức thực hiện và nghiệm thu 07 đề tài NCKH cấp trường năm 2022. Phê duyệt, triển khai 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023. Hoàn thiện, xuất bản 04 số Nội san với tổng số 100 bài viết. Xuất bản Tập bài giảng “Thực tiễn, kinh nghiệm phát triển tỉnh Quảng Ninh” tài liệu chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (phục vụ cho các đối tượng Trung cấp LLCT, đối tượng đảng, đảng viên mới và giáo viên hè) và hoàn thiện công tác biên tập xuất bản 03 kỷ yếu hội thảo khoa học; 03 cuốn sách tham khảo. Tập trung nghiên cứu, biên soạn cuốn lịch sử 60 năm truyền thống trường đảng Nguyễn Văn Cừ. Bên cạnh đó, cán bộ giảng viên còn thích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với 39 bài viết và tham gia viết bài nghiên cứu, trao đổi trên các báo, tạp chí với hơn 170 bài viết hội thảo, nội san và gần 100 tin bài đăng trên webseter của trường và các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh…

Tổ chức thành công 06 Hội thảo khoa học, trong đó Nhà trường Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh tổ chức 02 Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” và Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Chủ trì 01 Hội thảo khoa học cấp Cụm các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc: “Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện cấp uỷ cấp huyện và tương đương quản lý”; 02 Hội thảo khoa học cấp trường:“Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực tiễn vận dụng tại Quảng Ninh; và “Kết quả và một số kinh nghiệm từ các lớp thí điểm bồi dưỡng cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Phối hợp với Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực tiễn và định hướng hoàn thiện mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ở tỉnh Quảng Ninh”

Tổ chức thành công Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị” lần thứ III với sự tham gia của 12 lớp Trung cấp Lý luận chính trị đang học tại trường và các địa phương trong tỉnh. Kết quả, giải cá nhân được trao cho 01 thí sinh có bài viết xuất sắc nhất, 01 thí sinh thuyết trình hay nhất; giải phần thi đồng đội được trao cho 02 đội thi có số điểm cao nhất; giải chung cuộc gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 06 giải khuyến khích.

Tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa và cấp trường (cấp khoa có 25 giảng viên dự thi; cấp trường 18 giảng viên dự thi). Hội thi diễn ra nghiêm túc và có chất lượng chuyên môn cao, đội ngũ giảng viên trẻ đã có sự trưởng thành vượt bậc cả về kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, 18/18 đồng chí đạt giảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường trong đó có 04 đồng chí được khen thưởng và 02 đồng chí được chọn cử tham gia hội thị “giảng viên dạy giỏi toàn quốc” lần thứ VIII, năm 2023.

Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Cụm các trường chính trị khu vực miền núi biên giới phía Bắc (gồm 08 trường chính trị) chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và Nhà trường qua 60 năm xây dựng và phát triển, gồm các nội dung: Tổ chức hội thảo khoa học “Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện cấp uỷ cấp huyện và tương đương quản lý”; các hoạt động nghiên cứu thực tế, tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh; giao lưu văn nghệ, thể thao.

Tháng 10/2023 sẽ là những hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/1/2023); 60 năm ngày truyền thống Nhà Trường (22/12/1063 - 22/12/2023), sau hoạt động Nhà trường sẽ tổ chức Tổng kết đánh giá phong trào thi đua, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Thông qua đợt thi đua tiếp tục khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý của tỉnh góp phần tích cực vào việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ của tỉnh. Những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của Tỉnh và Nhà trường với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng góp to lớn, tiếp tục củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy sức mạnh văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm”, truyền thống cách mạng, khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ và bền vững, xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giầu đẹp, văn minh, hiện đại, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Trường Đào tạo cán bộ lần thứ II.

Theo Đảng ủy Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1409
  • Trong tuần: 9 646
  • Tất cả: 895899
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến