Sinh hoạt Chi bộ Đăng ký kinh doanh thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tháng 11/2023
Ngày 03/11/2023, Chi bộ Đăng ký Kinh doanh thuộc Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sinh hoạt thường kỳ. Tại buổi sinh hoạt, tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu, chỉ đạo tại cuộc họp.

Chi bộ Đăng ký kinh doanh đã bám sát hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn bộ đảng viên trong chi bộ, trong đó trọng tâm: (1) Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh; về những phát biểu chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh tại Lễ kỷ niệm; (2) Quán triệt việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2023 về “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”; Việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đề ra theo Kết luận số 1061-T/TU ngày 29/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư chi bộ Đăng ký kinh doanh đã đánh giá kết quả đạt được của chi bộ trong tháng 10/2023, đồng thời cũng nêu những nhiệm vụ chính trị các đảng viên cần tập trung quan tâm để đáp ứng tiến độ, hoàn thành trong tháng 11 và cuối năm 2023. Buổi sinh hoạt chi bộ đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, tinh thần phê và tự phê của các đảng viên trong chi bộ được thể hiện rõ nét với 07/07 đảng viên tham gia phát biểu sôi nổi.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã đánh giá, ghi nhận, động viên và chia sẻ những nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức trong bối cảnh, thời gian vừa qua của các đảng viên trong Chi bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh vai trò của Chi bộ trong việc triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ tại: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động số 22/CTHĐ ngày 21/12/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20/NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Chi bộ trong việc tham mưu, chủ trì theo dõi chỉ số thành phần trong Chỉ số PCI thuộc nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư gắn với các giải pháp, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đòi hỏi năng lực, nghiệp vụ chuyên môn ngày càng cao, yêu cầu về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin với giải quyết thủ tục hành chính (qua hình thức trực tuyến toàn trình) đối với mỗi đảng viên của Chi bộ Đăng ký kinh doanh. Đồng thời đồng chí đã chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy và đảng viên Chi bộ Đăng ký kinh doanh, như sau:

(1) Làm tốt việc nắm bắt tư tưởng của đảng viên, nâng cao tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên. Tiếp tục chủ động quan tâm động viên cán, bộ đảng viên và phản ánh kịp thời với Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan đối với công tác tư tưởng. Luôn lấy lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng nhau xây dựng niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng thời các đảng viên cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

(2) Với bối cảnh chung, các đảng viên cần cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực; chi bộ phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng đảng viên để khai thác, phát huy tốt nhất vai trò, năng lực của mỗi của cá nhân.

(3) Công tác kiểm tra, giám sát cần được quan tâm hơn, bám sát theo chương trình của chi bộ đã đặt ra từ đầu năm. Đối với kế hoạch năm 2024 chương trình kiểm tra theo nhiệm vụ chính trị được giao liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã cần phối hợp với các phòng, Thanh tra Sở để triển khai, quan tâm đến công tác quán lý nhà nước sau đăng ký thành lập.

(4) Các đồng chí đảng viên cần quan tâm định hướng phấn đấu, cam kết thực hiện và xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024, gắn với phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(5) Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: (i) Đối với đăng ký doanh nghiệp cần quan tâm đến chất lượng hồ sơ cấp đăng ký kinh doanh (trong bối cảnh hội nhập, điều chỉnh thành viên, cổ đông; việc góp vốn của  thành viên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) cần phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước; (ii) Tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, Hiệp hội doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ rà soát, chất lượng phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp..; (iii) Quan tâm tham mưu các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững đến năm 2025; chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp; (iv) Theo dõi đánh giá các chỉ số PCI cần quan tâm, thường xuyên, liên tục; giải quyết thủ tục hành chính, nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, theo ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp FDI...; (v) Quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tham mưu hội nghị gặp gỡ chuyên đề riêng đối với hợp tác xã và phối hợp với Liên minh HTX để trển khai.

Đồng chí Phó Bí thư chi bộ Đăng ký kinh doanh đã thay mặt chi bộ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở và cam kết sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình công tác để chi bộ triển khai trong thời gian tới; phấn đấu xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Chi bộ Đăng ký Kinh doanh, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1225
  • Trong tuần: 9 462
  • Tất cả: 895715
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến