Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 313-KH/TU ngày 29/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 569/KH-TTPVHCC ngày 17/8/2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 25/9/2023, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.  

Tham dự Hội nghị, về phía các Ban Đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Nội vụ có các đồng chí Trần Văn Toàn, Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Phạm Quang Biển, Trưởng Phòng CCHC- Sở Nội vụ; đồng chí Lê Huy Anh, chuyên viên Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuân, kiểm tra viên, UBKT Tỉnh ủy.

Về phía Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có đồng chí Nguyễn Hải Vân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm và các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định; đảm bảo thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đường: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ./.

Theo: Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1223
  • Trong tuần: 9 460
  • Tất cả: 895713
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH
Người chịu trách nhiệm:  Tầng 6, Trụ sở Liên cơ quan Số 4, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
 Điện thoại: 080.33205 - Fax: 080.33205  Email:vp.duk@quangninh.gov.vn  
ỨNG DỤNG SỔ TAY ĐẢNG VIÊN ĐIỆN TỬ

   
Bản đồ trực tuyến